Processen

En kunnig person, t ex en arkitekt, ser saker som lekmannen inte ser. Möjligheter och svårigheter som kanske den som inte är tränad missar. Det är i den processen som det fantastiska växer fram. Och det är det som Kitchen & Room hjälper till med. Det är också så att man fort blir hemmablind. Ett tränat öga som kommer utifrån ser nya möjligheter till lösningar. Ibland är dessa svåra att acceptera, men om man övervinner motståndet, så kan något överraskande växa fram. Det är vår roll att guida våra kunder genom denna process. Ofta tar det litet tid. Alla idéer föds inte direkt. Då står kanske processen stilla ett tag. Men sedan föds en fin idé, den tecknas ned och presenteras. Det är processen. Det blir en rolig resa från början till slut! Foto: Åke E:son Lindman